Graafstra youtubeGraafsta facebookGraafstra instagram

knop bellen knop mail knop route

Over ons

Het bedrijf is opgericht in 1979 met als doel grootgrondverzet als aanvulling op het bestaande loonbedrijf. Het loonbedrijf was inmiddels eigendom van Rinnie en Alle Graafstra. De ouders, Anne en Froukje Graafstra, waren de grondleggers van het akkerbouw- en loonbedrijf.
De aandelen van het nieuwe bedrijf waren in handen van drie broers, waarvan Rinnie en Alle het loon- en akkerbouwbedrijf runden en Albert Graafstra die achter de tekentafel bij Cebeco-handelsraad wegkwam.

Het grondverzet ging in die tijd niet zoals de bedoeling was en in die periode werd meer gewerkt aan het repareren van landbouwwerktuigen, het maken van AGRA kilverbakken en het maken van staalconstructies voor derden.
Deze nevenactiviteit is in 1983 omgezet in een hoofdactiviteit . Van Fa. de Boer Appelscha werd de bestaande voorraad landbouwwerktuigen overgenomen, waarmee ook een start was gemaakt naar een landbouwmechanisatie bedrijf. Op dat moment werkten er 4 mensen binnen het bedrijf.

Door gemeentelijke verordeningen moest worden uitgekeken naar een andere locatie.
Eerst werd een plan gemaakt in Makkinga, maar in november ’85 werd het huidige pand aan de Venekoterweg in Oosterwolde gekocht. In februari 1986 werd dit pand betrokken en stond het mechanisatie- en constructiebedrijf op eigen benen wat de huisvesting betreft. In Oosterwolde werd gestart met ongeveer 6 medewerkers.

Vanaf 1993 zit er een behoorlijke groei in het bedrijf, dat door eigen ontwikkelingen op het lelierooigebied en het grootschalig aanpakken van de verkoop van spoelmachines een behoorlijk marktaandeel heeft op dit terrein.
In 1998 hebben de broers Rinnie en Alle de aandelen verkocht aan Albert. Vanaf dat moment treedt ook echtgenote Hennie toe tot de directie.

Het bedrijf profileert zich in een ruime markt van landbouwmechanisatie, bollenmechanisatie en bouwstaal. Daarnaast wordt in 1998 de winkel  "Agrashop" , het magazijn  en de tuin&park werkplaats grondig verbouwd en uitgebreid.
De eigen ontwikkelde AGRA machines, welke ingezet worden in de lelie- en tulpenteelt, worden ondertussen ook geëxporteerd naar landen als Chili, Nieuw Zeeland, Tasmanie, Frankrijk en Portugal.

Stalen deuren, kozijnen en tralies werden al enkele jaren gemaakt voor voornamelijk Penitentiare inrichtingen (Pi's) in Noord Nederland. In 2008 nemen deze werkzaamheden toe en ontstaat er een gevelbouwafdeling naast de staalafdeling welke stalen (brandwerende) deuren en kozijnen maakt voor niet alleen Pi's maar ook in de woning en utiliteitsbouw.

In 2011 werd het pand aan de Venekoterweg opnieuw verbouwd. De verbouwing was nodig omdat het personeelbestand inmiddels over de 40 was. De kantoren en winkel werden grondig aangepakt en er werd een nieuwe staalconstructiehal bijgebouwd. Daarnaast werd er een pand aangekocht van de "buurman" zodat er meer ruimte op het buitenterrein en een extra opslag onstond.

in 2016 bestaat de directie uit vier "Graafstra's" en wordt er een start gemaakt met de overname van de aandelen. Jarno die sinds 2002 werkzaam is in het bedrijf is dagelijks verantwoordelijk voor de staal- en gevelbouw en Onno die in 2013 in het bedrijf is gekomen is verantwoordelijk voor de mechanistie en machinebouw. 

Januari 2017 komt er een eind aan bijna 35 jaar landbouwmechanisatie. Er is gekozen de focus te leggen op de machinebouw die de afgelopen jaren een behoorlijke groei heeft doorgemaakt doordat de spoelinstallaties nu volledig in eigen huis ontwikkeld en gebouwd worden.  LMB Lugtenberg in Vinkega neemt deze werkzaamheden over vanuit een nieuwe vestiging in Oosterwolde. 

eind 2017 wordt ook de shop volledig onder handen genomen. de "Winkel van Sinkel" functie in Oosterwolde en omstreken verdween langzaam als gevolg van het wegvallen van de mechanisatie. Er is gekozen voor een nieuw concept en vanaf maart 2018 heeft de shop nog 2 pijlers namenlijk Bedrijfskleding en Tuinmachines & gereedschap.